دکتر شهاب شهابی جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی

☑️هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

☑️مدیر کلینیک چاقی بیمارستان رسول اکرم
☑️نماینده جراحان چاقی و متابولیک جوان فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک

☑️سابقه بیش از ۲۰۰۰ عمل جراحی چاقی و متابولیک موفق در بیمارستان رسول اکرم،پارسیان و‌آتیه تهران
☑️تبحر در انجام عمل های جراحی چاقی و‌متابولیک مجدد
☑️انجام جراحی های چاقی و متابولیک نوین و جدید
☑️تبحر در مدیریت عوارض جراحی های چاقی و‌متابولیک
☑️چاپ دهها مقاله بین المللی در زمینه جراحی چاقی و متابولیک
☑️جراحی انواع سرطان های گوارشی به روش لاپاروسکوپی
☑️مدرس دوره های آموزشی جراحی های لاپاروسکوپی و جراحی چاقی و متابولیک

دکتر شهاب شهابی