مختصری درباره دکتر شهاب شهابی

بورد تخصصی جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک
عضوی از فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک(IFSO) و انجمن علمی جراحان درون بین ایران