جراحی لاپاراسکوپی چیست؟

لاپاراسکوپی  یا عمل جراحی به صورت کم تهاجم  که به غلط در بین مردم به اعمال جراحی لیزری مصطلح میباشد، یک تکنیک خاص جراحی است. لاپاراسکوپی روش درون بین و کم تهاجمی در جراحی محسوب می شود که به طور تقریبی از حدود 20 الی 30 سال پیش رایج شده و مورد استفاده وسیع قرار گرفته است. در روش جراحی “باز” یک برش بزرگ در پوست ایجاد می‌شود که ممکن است طول آن بیش 10تا 15 سانتی متر باشد باشد.

اما در روش جراحی “لاپاراسکوپی” از برش‌های بسیار کوچکی استفاده می‌شود که معمولا 5-12میلی متر هستند. جراحی لاپاراسکوپی گاها با نام “جراحی بسته” نیز شناخته می‌شود. در این روش با استفاده از یک ابزار به نام لاپاراسکوپ، اندام‌های داخلی شکم را مورد بررسی قرار می‌دهند.لاپاروسکوپ یک لوله بلند و نازک بوده که دوربینی با وضوح بالا در قسمت جلوی آن قرار گرفته است. این وسیله از طریق برشی کوچک در دیواره شکم وارد بدن می‌شود. سپس دوربین تصاویر گرفته شده را به یک مانیتور ارسال می‌کند.

ازجمله مزایا وبرتریهای این روش در مقایسه با عملهای باز قدیمی میتوان درد کمتر بعد از عمل ، بازگشت سریع به کار و فعالیت روزمره ، طول مدت بستری بسیار کوتاهتر، امکان بررسی تمام حفره شکم ،زیبایی ظاهری بهتر  و اسکار(جای زخم) کمتر، حداقل رسیدن دستکاری داخل شکم وچسبندگی روده کمتر، بعد از عمل جراحی کمتر و احتمال کمتر فتق های جدار شکم  نام برد که با توجه به موارد ذکر شده امروزه این نوع اعمال مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است.این روش نیاز به مراکز مجهز و تجهیزات گران قیمت دارد. ازعوارض عمل لاپاراسکوپی میتوان تهوع خفیف و درد شانه و گردن به علت وجود گاز داخل شکم‌
درد  مختصر محل عبور وسایل از جدار شکم‌ نام برد که البته این موارد محدود و گذرا میباشند.

انجام لاپاراسکوپی کم خطر و مطمئن نیازمند جراحی است که آموزش آکادمیک و کلاسیک آنرا در مراکز دانشگاهی معتبر دیده باشد در صورتیکه به دست افراد کم تجربه و آموزش ندیده انجام شود خطرناک بوده وگاها جان بیمار را به خطر میاندازد  امکان آسیب  ناخواسته به عروق بزرگ  و احشای شکم در این روش توسط افراد غیر مجرب وجود دارد که میتواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد  و بنابراین جراحانی که تجربه و علم لازم را در لاپاراسکوپی ندارند مطمئن تر است که عمل را به روش باز انجام دهندچرا که در این روش بوسیله افراد غیر مجرب امکان .اگرچه اعمال لاپاراسکوپی در دید اول گرانتر از اعمال باز به نظر میرسد ولی در واقع با احتساب طول بستری کوتاهتر و بازگشت سریعتر بیمار به کار و فعالیت و عوارض دراز مدت بسیار کمتر در نهایت به صرفه تر از عمل باز میباشد.