مشاوره آنلاین با دکتر شهاب شهابی

فراموش نکنید که تنها فلوشیپ جراحی چاقی است که می تواند با بررسی تاریخچه بیماری، وزن و قد، معاینه فیزیکی و … در مورد ضرورت انجام عمل چاقی تصمیم بگیرد و تنها وی می تواند نوع جراحی چاقی مناسب شما را تعیین کند.