آپاندیسیت درمان جراحی دکتر شهاب شهابی
طحال چیست دکتر شهاب شهابی
 همه چیز در مورد جراحی لاپاروسکوپی
سنگ کیسه صفرا - روش های جراحی و لاپاراسکوپی دکتر شهاب شهابی