آیا چاقی باعث بی خوابی و بد خوابی می شود؟
عمل اسلیو معده چقدر طول می کشد
مصرف قهوه بعد از جراحی اسلیو معده
بوی بد دهان بعد از جراحی اسلیو معده
آیا چاقی ارثی است؟ تاثیر ژنتیک بر چاقی چقدر است؟
چرا افراد چاق دچار تنگی نفس می شوند؟ (بررسی ارتباط چاقی و آسم)