بایگانی برچسب برای: جراحی مینی بایپس معده

چربی خون و جراحی چاقی
رفلاکس معده و چاقی و جراحی معده
چاقی و افسردگی و نقش جراحی چاقی بر بهبود آن
طحال چیست دکتر شهاب شهابی
جراحی چاقی و باریاتریک ، درمان جراحی چاقی

مقدمه ای بر جراحی های چاقی (باریاتریک)

با افزایش افراد چاق در جوامع پیشرفته نیاز به درمان جراحی چاقی در اغلب جوامع نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است به طبع روش های کم خطر تر از قبیل رژیم ورزش و تغییرات رفتار ی وتغییرات شیوه زندگی  نسبت به اعمال جراحی در اولویت قرار دارند.طبق آ…