سنگ کیسه صفرا - روش های جراحی و لاپاراسکوپی دکتر شهاب شهابی