سنگ کیسه صفرا بعد از جراحی چاقی
سنگ کیسه صفرا - روش های جراحی و لاپاراسکوپی دکتر شهاب شهابی