نوشته‌ها

انجام آزمایشات لازم قبل ازعمل اسلیو معده

آزمایشات لازم قبل از عمل اسلیو معده

توصیه های مهم قبل از اعمال جراحی چاقی

توصیه های مهم قبل از اعمال جراحی چاقی

جراحی چاقی با دکتر شهاب شهابی تهران

جراحی چاقی با دکتر شهاب شهابی تهران

ترک سیگار و مشروب یک ماه قبل از عمل تا ۶ ماه بعد از جراحی چاقی

ترک سیگار و مشروب یک ماه قبل از عمل تا ۶ ماه بعد از جراحی چاقی

فواید و لزوم مصرف پروتئین بعد از جراحی چاقی، چه مواد غذایی پروتئین دارند؟

آپاندیسیت درمان جراحی دکتر شهاب شهابی

آپاندیسیت

طحال چیست دکتر شهاب شهابی

بیماری های طحال و جراحی طحال

آیا من کاندید مناسبی برای جراحی های چاقی هستم؟