نوشته‌ها

انجام آزمایشات لازم قبل ازعمل اسلیو معده

آزمایشات لازم قبل از عمل اسلیو معده

کدام نوع جراحی چاقی برای من مناسب است؟

کدام نوع جراحی چاقی برای من مناسب است؟

عادات غذایی ریزه خواری و حجیم خواری چیست و چه تفاوت هایی دارد؟

عادات غذایی ریزه خواری و حجیم خواری چیست و چه تفاوت هایی دارد؟

چرا باید قبل از جراحی چاقی اندوسکوپی انجام دهیم؟ درمان عفونت معده..

چرا باید قبل از جراحی چاقی اندوسکوپی انجام دهیم؟ درمان عفونت معده..

ورزش بعد از جراحی چاقی

نقش ورزش بعد از جراحی چاقی

آیا من کاندید مناسبی برای جراحی های چاقی هستم؟